Buchiglas - miniPilot

TC

TC

TC
TC

浸入式制冷器是持续制冷的理想选择。带"E“的型号有控制温度的功能,温度稳定性± 0.5 K,外接温度探头Pt100 ,温度稳定性±0.5 K (Pt100 探针在交付范围内)。 数字显示器分辨率为0.1 K。 保护软管防止内部制冷剂管路扭折。外壳和蒸发圈为不锈钢材质。所有型号可提供一个灵活的蒸发圈(无额外费用)。产品型号的名称和序列号有后缀"F“。


 

浸入式制冷器 TC  
3003.0043.00   TC45   -45...100  --   --   0,24 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3003.0002.99   TC45E   -45...100  ±0,5   --   0,24 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3003.0004.99   TC45E-F   -45...100  ±0,5   --   0,24 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  208V-240V 1~/ 2~ 50/60Hz   TC  
 
3003.0044.00   TC45-F   -45...100  --   --   0,24 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3004.0019.00   TC50   -50...50  --   --   0,3 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3004.0002.99   TC50E   -50...50  ±0,5   --   0,3 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  208V-240V 1~/ 2~ 50/60Hz   TC  
 
3004.0004.99   TC50E-F   -50...50  ±0,5   --   0,3 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3004.0020.00   TC50-F   -50...50  --   --   0,3 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3005.0127.00   TC100   -100...40  --   --   0,16 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3005.0105.99   TC100E   -100...40  ±0,5   --   0,16 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3005.0107.99   TC100E-F   -100...40  ±0,5   --   0,16 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC  
 
3005.0128.00   TC100-F   -100...40  --   --   0,16 @ 0°C  
--   --   --   --  
--   --   ext.  230V 1~ 50/60Hz   TC